Stichting Hospital
Sanyang
The Gambia
Home Projecten Gambia Foto's Donaties Contact Gastboek
Actueel
Nieuwsbrief 2021
Nieuwsbrief 2021

Financiële verantwoording en beleidsnotitie 2020
balans
staat van baten en lasten
specificatie overige kosten
beleidsnotitie


Financiële verantwoording 2019
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie overige kosten

Nieuwsbrief 2020
Nieuwsbrief 2020


Financiële verantwoording 2018
Balans
Staat van baten en lasten
Overige kosten

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2019

Beleidsnotitie 2019

Hebbes steunt Stichting
Kringloopwinkel Hebbes steunt de stichting met een donatie van 2000 euro

Financiële verantwoording 2017
Balans
Staat van baten en lasten
Specifieke kosten

Financiële verantwoording 2016
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2015
Balans
Staat van baten en lasten
Specificatie kosten

Financiële verantwoording 2014
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2013
Balans
Staat van baten en lasten
Beleidsnotitie

Financiële verantwoording 2012
- balans
- staat van baten en lasten
- beleidsnotitie

Laatste nieuws!
... ambulance voor Sanyang

Nieuwe sponsorbijdrage
Anneke van Kessel ...

Werkverslag 2011

Nieuwsbrieven
... laatste nieuwsbrief van 2019 toegevoegd

Werkverslag 2010

Werkverslag 2009

Go for Africa

Oecumenische tentviering 2006

Goede-doel bridgedrive 2006
gezamenlijke actie van alle bridgeclubs in Nieuw Vennep


Opening ziekenhuis Sanyang 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekten > Skill Centre Sanyang


** 2011 - financiële steun voor Skill Centre **
lees de nieuwe ontwikkelingen


Een goede opleiding is vaak het begin van een
beter en gezonder bestaan!!

  


De bouw van een skill centre sluit dan ook volledig aan op het uiteindelijke doel van onze stichting.
Het doel van dit project was jongeren in Sanyang en omstreken een beroepsopleiding aan te bieden en hun de kans te geven, middels een microkrediet, na hun opleiding een eigen bedrijfje te starten. 
Vanwege het gebrek aan ambachtelijke opleidingscentra is 85% van de jongeren na het verlaten van de basisschool werkeloos.
N
adat er vergevorderde plannen waren voor de bouw van een grote technische school in Sanyang voor omstreeks honderd leerlingen en ook de financiering zo goed als rond was moest de bouw eind 2007 geannuleerd worden wegens het niet nakomen van de afspraken door de Gambiaanse overheid.
 

Daar er al aanzienlijk geïnvesteerd was in machines en gereedschappen voor de bouw van solar-cookers hadden we in 2008 besloten alsnog te gaan proberen een klein skill centre te realiseren. Bij het uitwerken van de plannen moesten we helaas tot de conclusie komen dat er onvoldoende middelen waren om twee projecten te financieren. De verdere ontwikkeling van het hospitaaltje gaat meer geld kosten dan geraamd, mede omdat andere sponsors zich hadden teruggetrokken na politieke problemen in het dorp. Tot onze verbazing echter heeft een toekomstig manager van het skill centre zich opgeworpen om zelf de bouw van een skill centre op zich te nemen als wij hem de machines en materialen in bruikleen wilden geven. Hij was tevens bereid een aantal kansarme jongeren op te leiden in metaal, elektra en het bouwen van solar- cookers, conform onze hiervoor opgestelde statuten. Inmiddels is hij op een centrale plek in het dorp, die hij van kennissen goedkoop kon huren, al met de bouw begonnen. 

Wij hebben groot respect voor dit initiatief en zullen hem steunen waar we kunnen. Ook de mensen van de stichting ”go for afrika“ waren onder de indruk van zijn kennis ,enthousiasme en doorzettingsvermogen en zullen zeker aan hem denken wanneer ze volgend jaar weer naar  Gambia komen. De stichting solar-cookers, die hem heeft opgeleid voor het bouwen van solar cookers, zal hem als enige specialist in Gambia, zeker weten te vinden, als hij zover is.


Als je het op de keeper beschouwd is het eigenlijk een mooie ontwikkeling.
Wij moeten helaas stoppen wegens geldgebrek, maar we hebben wel een Gambiaan zo enthousiast gemaakt dat hij verder gaat waar wij moeten afhaken!!


** 3 jaar financiële steun voor Skill Centre **

We waren ontzettend blij dat ons projectplan voor het Skill Centre werd goedgekeurd door de Stichting Hulsebosch Prior en wij dankzij hun steun nu in staat zijn het Skill Centre af te bouwen maar ook voor minimaal drie jaar financieel te ondersteunen.
Zoals gezegd was de heer Ebrimah Sanneh zelf begonnen met de bouw. In 2010 hebben wij hem de middelen verschaft om het gebouw verder af te kunnen maken, buitentoiletten te bouwen en de elektrische installatie af te ronden. Er bleek een extra waterkering noodzakelijk daar de grond waarop gebouwd is nogal laag ligt en in de regentijd veel overlast heeft van water.

Om leerlingen gratis onderwijs aan te kunnen bieden en de kosten voor de opleidingsinstelling zo laag mogelijk te houden is gekozen voor een Trainings en Productie Foundation naar voorbeeld van een opleiding voor Houtbewerking in Brikama, die al drie jaar actief is en reeds de opleiding van de eerste leerlingen met veel succes heeft voltooid. We zijn de heer Kandeh Kamara dan ook bijzonder dankbaar dat hij ons de weg heeft willen wijzen en heeft willen bijstaan bij het maken van de statuten van onze Trainingsfoundation in Sanyang. Dankzij de heer Kamara hebben wij ook een leraar theoretische vakken kunnen contracteren voor twee dagdelen per week.

Vlak voor ons vertrek eind maart 2010 hebben wij nog geïnvesteerd in een grote generator en sterke dynamo en leek alles gereed om in mei of juni 2010 met de opleiding te kunnen beginnen. 

Helaas bleek dit wat te optimistisch en werd na ons vertrek een pas op de plaats gemaakt. Men heeft weliswaar de bouw verder afgemaakt maar tot opleiden is het in 2010 niet gekomen. Debet aan deze stilstand is niet alleen dat wij als hulpverleners niet ter plaatse zijn maar dat ook de regentijd hen vaak noopt tot overleven.

Bij onze komst in 2011 hebben we dan ook de nodige druk op de ketel gezet om allereerst alle voor de opleiding benodigde vergunningen en formulieren in orde te maken, leerlingen te contracteren en een full time leraar praktijk aan te trekken. De statuten zijn inmiddels getekend en de opleiding is aangemeld bij de Gambiaanse Kamer van Koophandel.

Verder is er in overleg met de leraren en de Schooladvisory Board een schoolkwerkplan opgesteld en werd er een inventarislijst en een jaarlijks budget vastgesteld.

Met deze inventarislijst zijn we in Gambia op zoek gegaan naar de nodige machines en gereedschappen. Een heuse speurtocht en doorgaans duurder dan in Europa maar wegen zeker op tegen de transport- en invoerkosten vanuit Nederland. Ook heeft de stichting “Go for Africa”de nodige gereedschappen gedoneerd waarvoor onze dank.

In de twee laatste weken van ons verblijf mochten  we dan eindelijk getuige zijn van de eerste theoretische en praktkische lessen. Leerlingen waren erg enthousiast en  zijn zichtbaar blij met deze gratis beroepsopleiding. Ook waren we verheugd te constateren dat er ook al wat opdrachten binnen kwamen zoals het vervaardigen van schoolbankjes en het lassen van een standaard voor een watertank en het vervaardigen van een solar cooker. Ook werd door ons een idee aan de hand gedaan voor het vervaardigen van standaards voor waterbakken die we ook in het hospitaaltje in gebruik hebben genomen.

Kortom de basis is gelegd en alle ingrediënten lijken aanwezig om  van deze opleiding een succes te kunnen maken.

We hebben in een Memorandum of Understanding tussen de directeur en onze stichting vastgesteld dat we deze nieuwe vorm van ambachtelijk onderwijs voor kansarme jongeren voor een periode van drie jaar financieel willen ondersteunen.

We wachten dan ook met spanning op het eerste verslag van de School Advisory Board.